Kaj je digitalni marketing

Spread the love

Digitalni marketing je način trženja na različnih digitalnih kanalih. Z namenom, da podjetja dosegajo ali izboljšujejo svoje marketinške cilje. Glede na to, da je digitalno marketinških kanalov ogromno, so spodaj predstavljene značilnosti in koristi, ki jih prinašajo posamezne možnosti trženja preko digitalnih možnosti…

V letu 2021 digitalni marketing že vodi pri Odločitvah za nakup napram klasičnim metodam marketinga (59% proti 52%)

digitalni marketing statistika

Zgornja primerjalna tabela za leto 2021 prikazuje razmerje med kupci, ki so kupili nek produkt in le tega videli na kateremkoli digitalnem kanalu (59%) in kupci, ki so kupili nek produkt in tega niso našli preko katerega koli digitalnega kanala (52%). Ta podatek pove, da je v letu 2021 že večje število tistih, ki nek izdelek kupijo, zato, ker so zanj zvedeli preko nekega digitalnega kanala, od tistih, ki nek izdelek kupijo preko običajnih, tradicionalnih in pred digitalnim trženjem, vpostavljenih kanalov (ustno priporočilo, fizična trgovina, pogovor, televizija, časopis,…).

NAMIG: Predvsem za tiste, ki šele začenjate svoj digitalni marketing, so na povezavi digitalni marketing za začetnike, podrobneje predstavljeni posamezni kanali digitalnega trženja. In kako delovati na posameznem kanalu.

Podrobneje o tem kaj je digitalni marketing

Digitalni marketing je področje trženja preko sodobnih, digitalnih kanalov. Če smo v preteklosti poznali zgolj trženje (marketing) preko časopisov, televizije, radia, jumbo plakatov, ustnega priporočila, mrežnega marketinga in še kako, je digitalni marketing, način, ki trženje izvaja na najrazličnejših digitalnih platformah.

Med vsemi oblikami digitalnega trženja zdaleč najbolj izstopa t.i. spletni marketing, sicer pa k digitalnemu marketingu sodijo še vse ostale oblike trženja, na sodobnih platformah (sms trženje, tv oglasi, digitalni panoji, ipd….).

Med najbolj priljubljenimi kanali digitalnega marketinga so:

 • optimizacija spletnih strani (SEO)
 • plačljivo spletno oglaševanje
 • vsebinski marketing in 
 • email marketing

Kaj je SEO optimizacija spletnih strani 

Optimizacija spletnih strani je metoda izvajanja trženjskih aktivnosti z namenom, da lastniki spletnih strani, le te, uvrstijo na čim višja mesta v iskalnikih. Saj se s prikazom spletnih strani na najvišjih mestih v iskalnikih, dosega največja izpostavljenosti in vidnost internetnih strani, s tem pa tudi največja klikabilnost in posledično tudi večja prodaja ter prepoznavnost blagovne znamke.

SEO optimizacija spletnih strani je postopek, ki skozi čas, omogoča lastnikom spletnih strani, da se jim ni potrebno več posluževati drugih načinov digitalnega trženja, saj že samo s SEO optimizacijo dosegajo svoje marketinške in prodajne cilje.

Glavna korist poznavanja zakonitosti delovanja spletne SEO optimizacije je v tem, da podjetnikom za povečan obisk in več poslov preko internetnih strani, ni potrebno uporabljati drugih, plačljivih metod dgitalnega trženja.

Primer kako deluje SEO optimizacija na spletni strani Magus.si

Na spodnji sliki so prikazane uvrstitve spletne strani Magus.si, med neplačanimi prikazi internetnih strani, na Googlu:

spletna optimizacija magus
Opomba: aktualne uvrstitve se lahko od teh razlikujejo, ker na strani Magus.si optimizacija spletnih strani, še poteka

 

Spletna stran Magus.si, je z vsemi zastavljenimi ključnimi besedami, dosegla prvo mesto na prvi strani Googla v roku enega leta.

Plačljivo spletno oglaševanje

Plačljivo spletno oglaševanje je način digitalnega trženja, kjer ponudnikom digitalnih platform, ki jih uporablja potencialni bazen kupcev posameznega produkta, lastniki spletnih strani plačujejo za to, da so na njih, njihove spletne strani bolj izpostavljene in vidne. S čimer pritegnejo več obiskovalcev na svoje internetne strani.

Najbolj znane oblike digitalnega, plačljivega, spletnega oglaševanja so plačljivo, spletno Google oglaševanje, oglaševanje na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter,…), oglaševanje na YouTube kanalu in drugo.

Prednosti plačljivega spletnega oglaševanja, predvsem v primerjavi z organsko rastjo obiskovalcev spletnih strani in trgovin, ki jih prinaša optimizacija spletnih strani, je predvsem v tem, da do večjega števila obiskovalcev spletnih strani, lastniki pridejo praktično takoj (ko zakupijo spletne oglase).

Vsebinski marketing

Vsebinski marketing je metoda trženja na digitalnem področju, katere cilj je pritegovati ciljno publiko s pomočjo kreiranja najrazličnejših vsebin. Pri čemer smatramo za optimalen vsebinski marketing takrat, ko je moč posamezno kreirano vsebino za en digitalni kanal, uporabiti tudi za druge kanale digitalnega trženja.

Vsebinski marketing na spletu deluje prvenstveno na način, da priteguje (t.i. pritegovalni, “pull” marketing) bralce, obiskovalce in vse, ki jih targetirajo posamezne vsebine, da si ogledajo ponudnikovo vsebino.

Cilji vsebinskega marketinga so lahko zelo različni. Od tega, da pomagajo sprožiti odločitev za nakup, pomagajo angažirati sledilce blagovnih znamk, da širijo glas o blagovnih znamkah, do tega, da pomagajo graditi baze za nadaljno targetiranje (remarketing ali email marketing,…)

Primer kako deluje vsebinski marketing za spletno stran ebonitete.si

Na povezavi ebonitete.si poglejte kako je zasnovana vsebina, ki priteguje potencialni bazen kupcev, interesentov za uporabo aplikacije ebonitete.si, preko katere lahko uporabniki preverjajo bonitetne ocene svojih poslovnih partnerjev.

Za razliko od splošnega prepričanja, da vsebinski marketing sestavlja “zgolj pisanje zgodbic”, lahko, na spodnji sliki vidite, da je vsebinski marketing, v prvi vrsti, predvsem ustvarjanje ciljno targetirane vsebine, ki ima jasen namen. V primeru ebonitete.si je na vstopni strani, natančno razbran namen vsebine – to je pritegniti obiskovalca, da preveri bonitetno oceno poslovnega partnerja:

vsebinski marketing ebonitete

Email marketing

Email marketing je metoda digitalnega nastopa, katere glavni cilj sta izboljševanje prodaje in negovanje odnosa z obstoječimi kupci ter sodelujočimi z blagovno znamko.

Email marketing je digitalni kanal, ki po številnih marketinških študijah, sodi v sam vrh učinkovitosti kanalov digitalnega trženja. Pogoj za to pa je, da email marketing opravljate na pravilen način.

Glavne metrike uspešnega email marketinga so spremljanje stopnje odpiranja elektronskih sporočil, stopnja rasti naraščanja prejemnikov na elektronska sporočila, stopnja konverzij iz prejetih elektronskih sporočil in stopnja odjavljanja naročenih na elektrnoska sporočila.

NAMIG: Če niste povsem prepričani za kateri digitalno marketinški kanal izbrati iztočnico vašega digitalnega nastopa, se naročite na marketing svetovanje za pomoč pri zastavitvi vašega marketinškega načrta, na povezavi.

Primer kako deluje email marketing za spletno stran Zavarovanje terjatev na PrvaFina.si

Na povezavi zavarovanje terjatev prvafina.si lahko vidite interes spletne strani prvafina.si, ki želi pridobiti čimveč kontaktnih podatkov svojih obiskovalcev, z namenom, da jim kasneje, s pomočjo emailinga, posreduje uporabne informacije v zvezi z zavarovanjem vseh vrst terjatev. Za zavarovanje terjatev se danes, v izjemno dinamičnem finančnem svetu, zanima vedno več podjetnikov, saj gre za zdaleč najbolj zanesljivo obliko zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo kupca.

Zakaj se odločiti za digitalni marketing

Za digitalni marketing se odločite takrat, ko želite svojo, že obstoječo prodajo in prodajne kanale tradicionalnih oblik trženja nadgraditi s kanali trženja na spletu in na drugih digitalnih platformah. Ali pa, ko se želite z povsem novimi produkti in storitvami podati na trg.

Razlogi zakaj se odločiti za digitalni marketing, so naslednji:

 • če se sami ne odločite za digitalni marketing, to ne pomeni, da se vaša konkurenca, ne bo (oz. se že ni). Že samo podatki iz digitalnega kanala plačljivega spletnega oglaševanja kažejo, da se globalno poraba sredstev vloženih v plačljivo spletno oglaševanje iz leta v letu, povečuje (vir 2)
 • prispevek digitalnega marketinga k celotnemu poslovanju podjetja, na globalni ravni, iz leta v leto, narašča. V letu 2021 že 32,5% vprašanih podjetnikov, ocenjuje, da je delež digitalnega marketinga, na področju njihovega celotnega poslovanja, zelo visok (vir 3). Še bolj znatno je prispevek digitalnega marketinga opazen v turbolentnih časih pandemije Covid.
 • digitalni marketing je lahko stroškovno učinkovit, zato, ker ga je mogoče, med vsemi kanali trženja, meriti in stroškovno, najbolj natančno regulirati
 • digitalni marketing omogoča najcenejši prodor na tuje trge. Obiskovanje sejmov in predstavitve na najrazličnejših dogodkih v tujini, ne samo, da so cenovno bistveno dražje opcije, temveč tudi časovno zahtevajo ogromno časa in let, preden podjetju uspe temeljito prodreti na tuje trge.
 • digitalni marketing omogoča izjemno natančno in ozko targetirano ciljanje, s čimer so stroški marketinga lahko načrtovani bistveno bolj optimalno
 • digitalni marketing omogoča razvoj novih poslovnih modelov (npr. delo od doma, remote outsourcing, itd…)

Kako izvajati digitalni marketing

Po eni od zanimivih marketinških raziskav (vir 4), kar 45% organizacij in podjetnikov, nima izdelanega strateškega načrta kako se lotiti digitalnega marketinga. Če želite izvajati digitalni marketing, na ustrezen način, naj vaš strateški marketinški načrt obsega naslednje:

 • raziskava trga
 • analiza poslovnega modela
 • izgradnja kanalov digitalnega trženja
 • implementacija (izvajanje trženjskih aktivnosti)
 • spremljanje rezultatov in merjenje trženjskih aktivnosti
 • moderiranje aktivnosti na podlagi rezultatov

Kakovostnega digitalnega marketinga brez temeljite raziskave trga, ne more biti. Raziskava trga naj vključuje pregled prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki jih trg prinaša (t.i. swot analiza).

Temu sledi analiza poslovnega modela, ki mora, v vse bolj konkurenčnem, digitalnem svetu, zajemati (tudi) USP (unigue selling proposal) glede na ponudbo, ki jo na trgu, ponuja vaša konkurenca.

Temu sledi implementacija prisotnosti nastopa na posameznih kanalih (npr. izdelava spletne strani za področje iskalnega marketinga, izdelava profila podjetja za nastop na omrežju LinkedIn, itd…)

Naslednji korak je izvajanje aktivnosti na posameznih kanalih drigitalnega trženja, spremljanje rezultatov izvajanja aktivnosti ter moderiranje aktivnosti na podlagi rezultatov izvajanja marketinga.

Kje se lotiti digitalnega marketinga

Digitalnega marketinga, se vsako podjetje in posameznik, loti drugje.

V odvisnosti od rezultatov, ki jih prinese raziskava trga in konkurence, se različna podjetja in posamezniki, različno odločajo kje se bodo lotili svojega digitalno trženjskega pristopa. Za podjetje oz. posameznika, ki oceni, da se njegov trg nahaja prvenstveno na Facebook kanalu, je smotrno, da se najprej digitalnega trženja loti na Facebooku. In tako naprej. Večina podjetnikov se digitalnega trženja loti na spletnih platformah Google, Amazon, Facebook in s pomočjo email marketinga.

Dodatne informacije:

 • dodatne informacije o tem kako izvajati digitalni marketing, najdete na povezavi Kako gradimo in razvijamo spletno stran Otroškesobe.com
 • če želite vzpostaviti učinkovit digitalni marketing, je, med ostalimi, eno od nepisanih pravil uspeha, tudi ta, da v vaši panogi pozorno opazujete kako digitalni marketing, izvajajo vaši konkurenti. Če delujete na področju prodaje medu, le poglejte kako se digitalnega trženja lotevajo na Medex spletni strani.

 

Viri:

1 – Top Digital Marketing Statistics 2021
2 – 30 Statistics Digital Marketers Need to Know in 2021
3 – CMOs Recognize Benefits of Digital Marketing During the Pandemic
4 – 70+ Digital Marketing Statistics to Know in 2021

Follow MATIJA ZAJŠEK:
Samostojni svetovalec za strateški spletni marketing in prodajo preko interneta. Osebna spletna stran: www.matijazajšek.com, Spletna stran za SEO optimizacijo: www.seo-praktik.si