Domov » Kako gradimo in razvijamo spletno stran Otroškesobe.com » Anchor tekst [primeri s komentarji za izboljšave]

Anchor tekst [primeri s komentarji za izboljšave]

Spread the love

Anchor tekst odloča o tem kako Google razume vsebino na spletni strani s katero je povezana spletna stran. Med vsemi pomembnimi SEO pravili, ki jih SEO stroka priporoča za upoštevanje čimbolj učinkovite optimizacije spletnih strani, sodi anchor tekst v vrhnji del pomembnosti. Pri označevanju povezav v anchor tekstih je potrebno biti natančen tako pri gradnji notranjih (t.i. internal links) povezav kot pri gradnji t.i. zunanjih povezav (t.i. outbound links) ter gradnji povratnih povezav (t.i. backlinks).

V tej objavi so prikazani primeri ustrezne SEO rabe anchor tekstov za različne ključne besede, panoge in različne spletne strani. Na njihovi podlagi boste sami znali bolj SEO ustrezno označevati anchor tekste v svojih spletnih besedilih ter povezovati različne spletne vsebine med seboj.

Kaj je anchor tekst

Po “domače” zapisano je anchor tekst tisti tekst, ki ga najdete na povezavi spletne strani. Anchor tekst se lahko nahaja v menijih spletnih strani, v besedilu spletne vsebine (npr. v objavi na blogu), lahko se nahaja v nogi spletne strani (footerju),… Na SEO dodano vrednost anchor teksta vpliva ključna besedna zveza, ki je uporabljena za anchor tekst ter dodatne oznake: ali je povezava dofollow ali nofollow, položaj anchor teksta v sami spletni vsebini in surrounding tekst okrog anchor teksta. Podrobnosti o tem kaj je anchor tekst in kako ga ustrezno uporabljati za SEO, so objavljene na povezavi.

Ustrezna raba anchor teksta je še posebej pomembna pri optimizaciji spletnih trgovin. Ko SEO optimizirate anchor tekste v svojih spletnih trgovinah bodite pozorni, da za kategorije izdelkov v trgovini, uporabite anchor tekst, ki izkazuje t.i. nakupni search intent.

Primeri rabe anchor tekstov [s komentarji za izboljšave]

Spodaj je prikazanih več različnih primerov rabe anchor tekstov v različnih spletnih panogah, na različnih spletnih straneh ter tudi z različnimi nameni…

Primer rabe anchor teksta pri notranjem povezovanju spletnih vsebin na isti spletni domeni [npr. matijazajšek.com]anchor tekst notranja povezava

Na zgornji sliki je predstavljena povezava iz ključne besedne zveze “optimizacija spletnih strani”, v vsebini, ki je objavljena na spletni strani matijazajšek.com in je povezava z drugo spletno vsebino na ISTI spletni domeni, matijazajšek.com – le ta pa pojasnjuje v celoti kaj je optimizacija spletnih strani. Za anchor tekst, ki iz ene spletne vsebine kaže na drugo spletno vsebino, na isti domeni, je uporabljena besedna zveza “optimizacija spletnih strani”. S tem uporabniki Googla, bralci bloga in Googlovi roboti obenem vedo, da se na povezavi nahaja vsebina, ki govori o tem kaj je optimizacija spletnih strani. Posledično se spletna stran matijazajšek.com uvršča preko ključne besedne zveze “optimizacija spletnih strani” na prvo stran Googla (v maju 2022, na tretje mesto). Več kot je zgrajenih iz različnh spletnih vsebin, ISTE spletne domene, takšnih povezav, ki vsebujejo ustrezen anchor tekst, bolj slednje prispeva k višji uvrstitvi spletne strani za ciljano ključno besedo, na Googlu.

Ker v tem primeru govorimo o anchor tekstu na povezavi, ki kaže iz ene spletne vsebine na drugo spletno vsebino, na ISTI spletni domeni, dajemo takšni povezavi naziv notranja povezava (oz. internal links). Podrobnosti o tem kaj so interne povezave in kako jih graditi, najdete na linku.

Za lažje in bolj pregledno anchor tekstov pri gradnji notranjih povezav lahko uporabite različna SEO orodja, ki vam pokažejo kako so vaše spletne vsebine interno, med sabo povezane. Načeloma si želite največ internih linkov in največ ustreznih anchorjev zgraditi na tiste spletne vsebine, ki ste jih zastavili kot svoje SEO primarne cilje. SEO orodja, ki vam lahko pomagajo pri tem so plačljiva in brezplačna. Nekatera najbolj uporabna SEO orodja, smo opisali na povezavi.

Primer rabe anchor teksta za prijavo na aplikacijo za preverjanje bonitet podjetij

Spodnji prikazani primer je specifičen zato, ker prikazuje rabo ustreznih anchor tekstov kadar gre za vsebine, ki na povezovani strani ponujajo neko dejavnost. Na pristajalni strani aplikacije ebonitete.si imajo obiskovalci spletne strani www.ebonitete.si, možnost se prijaviti na aplikacijo ebonitete.si preko katere lahko pridobijo bonitetne informacije o svojih strankah in poslovnih partnerjih. V tem pogledu je najbolj (SEO) ustrezno, če je že anchor tekst v neki speltni vsebini opremljen z besedami, ki nakazujejo dejavnost na pristajalni spletni vsebini. Zelo primeren anchor tekst za prijavo v aplikacijo ebonitete.si bi zato bil npr. bonitete prijava.

Primer uporabe anchor teksta, ki je enak SEO naslovu spletne strani [naslov je Faktoring s tradicijo]

Ena izmed manj poznanih, a vseemo priporočanih praks pri optimizaciji spletnih strani ter opremljanju anchor tekstov je, da anchor tekst označite z naslovom. Npr. na povezavo Faktoring s tracijo – Pro factoring Prva finančna agencija je SEO naslov spletne vsebine ravno Faktoring s tradicijo. Čeprav je H1 naslov spletne vsebine Faktoring – Factoring in bi večina SEO upravljalcev za anchor tekst, ki se navezuje na to vsebino, najbrž uporabila bodisi izraz faktoring bodisi izraz factoring, je ena izmed možnosti, da se za anchor tekst uporabi SEO naslov vsebine in ne besedna zveza, ki je uporabljena v H1 oznaki. V tem primeru bi na opisovano vsebino o faktoringu naredili povezavo na tekstu Faktoring s tradicijo.

Primer uporabe anchor teksta kot kombinacije ključne besede in blagovne znamke [primer artritis Magus.si]

SEO stroka med rabo vseh različnih možnosti priporoča rabo anchor tekstov, ki vključujejo del ključne besede in del blagovne znamke, v najmanj 45% rabe vseh anchorjev. Če imamo npr. ključno besedo artritis, spletno vsebino o artritisu ap objavljeno na speltni strani www.magus.si – pri čemer je Magus tudi imen blagovne znamke, lahko s pomočjo kombijacije ključne besede (artritis) in blagovne znamke (Magus), ustvarimo anchor tekst, ki bo kontekstualno Googlu pomagal razumeti, da o artritisu pišejo na spletni strani Magus.si. Tak anchor tekst bi zato lahko bil artritis magus.si.

Mimogrede: obe ključni besedi (artritis in Magus) se v tem primeru nahajata tudi v url naslovu vsebine, ki na speltni strani www.magus.si govori o artritisu.

Namig: Pri opremljanju vaših povezav z ustreznimi anchor teksti si pred začetkom dela pripravite strategijo. Cilj kakovostne optimizacije spletnih strani ni zgolj, da zgradite 2 ali tri povezave z ustreznimi anchor teksti, ampak, da se sistematično lotite izvajanja SEO optimizacije. Celoten postopek kako se sistematično lotevamo SEO optimizacije na otroškesobe.com, smo predstavili na povezavi.

 

Primer anchor teksta glede na namen uporabnika [primer: team building Paintball-Ljubljana.si]

SEO ustrezen anchor tekst je tisti, ki že skozi samo besedilo na povezavi pove kakšna vrsta vsebine se, glede na namen uporabnika Google, nahaja na povezani vsebini.

Poglejte primer:

anchor tekst ponudba team building

 

Na zgornji sliki je prikazana ponudba za izvedbo team buildinga na Paintball poligonu v Ljubljani (spletna stran www.paintball-ljubljana.si). SEO neustrezni anchorji bi bili tisti, v katerih bi povezave do te ponudbe team buildingov bile zgrajene preko besednih zvez, npr “kaj je team building, kako izvesti team building, kakšne so prednosti team buildingov” in podobno. Saj vse te besedne zveze izkazujejo informativni namen uporabnikov Googla, ponudbo za izvedbo team buildingov pa ne iščejo tisti, ki “preučujejo” tematiko team buildingov temveč tisti, ki iščejo organizatorja za izvedbo njihovega team buildinga. Anchor teksti za povezovanje s ponudbeno stranjo, na kateri se predstavlja ponudnik team buidlingov, npr. Paintball-Ljubljana.si, bi lahko bili npr. organizator team buildinga, team building v Ljubljani, team building paintball, itd… 

Bonus: Pri spletni optimizaciji je zelo pomembno, da z ustreznimi anchor terksti opremljate tudi backlinke za SEO. Backlinki za SEO so povratne povezave, ki se iz ostalih speltnih strani, povezujejo z vašo spletno stranjo. In še posebej z url naslovi, s katerimi targetirate na prvo stran Googla. Zelo podorbno o tem kako graditi backlinke za SEO, najdete na povezavi.

Uporabno:

Dodatne informacije in zanimivosti:

Uporaben video o tem kako optimizirati anchor tekst za SEO optimizacijo:

 

Viri:

1 – Anchor Text: What It Is, Why It’s Important & How to Optimize It

 

Follow MATIJA ZAJŠEK:
Samostojni svetovalec za strateški spletni marketing in prodajo preko interneta. Osebna spletna stran: www.matijazajšek.com, Spletna stran za SEO optimizacijo: www.seo-praktik.si